Okul öncesinde rehberlik destekleyici ve önleyici bir rol oynamakta bu doğrultuda çocuğun psiko-sosyal, duygusal, motor ve bilişsel gelişiminin izlenmesi ve pekiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Buradaki rehberlik çocuğu birebir tanımak, becerilerinin ilerlemesini takip edebilmek, gerektiği noktalarda hem öğretmenlere hem de velilere destekleyici önerilerde bulunmaktan geçmektedir.

  Okulumuzda rehberlik servisi öncelikle çocuğu hem bireysel hem grup içinde gözlemlemekte ardından yapılan bireysel testler ile çocuğu psikolojik ve gelişimsel testlere tabii tutarak çocuğun kendisi ve ailesiyle ilgili algılarını araştırmakta ve gelişiminin yaş düzeyinde olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu doğrulta öğretmenlerimiz ile birlikte iş birliği içinde çalışmakta onlara müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Rehberliğin bir diğer basamağını ise veli görüşmeleri oluşturmaktadır. Kimi zaman velilerin evle ilgili ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri, kimi zaman ise çocuğun okul ve test performanslarını pekiştirmek adına velinin okula çağrılması ile gerçekleştirilebilmektedir.

  Okullarda yapılan psikolojik danışmanlık gözlem, tespit, önleme, destekleme kimi durumlarda ise yönlendirme aşamalarını içermektedir. Bu süreçte iş birliği çocuğun gelişimi için büyük önem taşımaktadır.

  Hizmetlerimiz:

  1. Sistematik Gözlemler: Düzenli olarak yapılan sınıf içi gözlemlerde çocuklarımızın bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz-bakım becerileri takip edilir. Yaş özelliğinin dışında davranışta bulunan çocuklar bireysel çalışmalara alınır, öğretmenlere bu davranışları değiştirmede öneriler verilir.
  2. Bireysel görüşmeler: Yapılan gözlemler sonucu elde edilen veriler, öğretmenlerden alınan geri bildirimlerle, ihtiyaç duyulan çocuklarımıza bireysel çalışmalar psikolog tarafından yapılır.
  3. Grup çalışmaları: İhtiyaç duyulan konularda çocukların becerilerini desteklemek adına çocuklar ile grup oturumları düzenlenir. Sınıf içi toplu çalışmalar yapılır. Örneğin; özel bölgelerim etkinliği, duygu çalışmaları, sınıf kurallarını pekiştirme çalışmaları.
  4. Veli görüşmeleri: Öğretmenlerin talepleri, bireysel testler sonucunda psikoloğun talebi doğrultusunda oluşturulur. Veli görüşmeleri salı günleri sabah 10:00 ile 12:00 arasında gerçekleştirilebilir. Velilerimiz kendileri de psikolog ile görüşme talep edebilirler.
  5. Veli seminerleri: Okulumuzca belirlenen tarihlerde, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda veli seminerleri düzenlenir.
                                                                                                  Uzman Psikolog
                                                                                                   Gökçe Gürlek

Balkabağı Anaokulu © 2022

Ön Kayıt Formu
close slider

    Bilgilendirme Yazısı'nı okudum. Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.