Özel İzmir Balkabağı Anaokulu olarak haftanın her günü bir branş dersine eğitim programımızda yer verdik. Branş derslerimiz; profosyonel, anaokulu gruplarında deneyimli eğitmenler eşliğinde ve alanında kendini geliştirilmiş sınıf öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca 3 – 4 – 5 ve 6 yaş gruplarımızın tamamı bütün branş derslerine katılabiliyor.

İNGİLİZCE  (Haftada 4 Gün)

  Özel İzmir Balkabağı Anaokulu olarak İngilizce dil eğitimine büyük önem vermekte ve tüm yaş gruplarımızın haftanın dört günü İngilizce eğitim almasına yönelik bir programlar uygulamaktayız. Son yıllarda yoğun olarak yapılan araştırmalar, çocuklar için 0-6 yaş arası dönemin yabancı dil öğrenme açısından büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir. Doğumdan itibaren özellikle 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmekte ve 6 yaş itibariyle bu mekanizma kayıt özelliğini kaybetmektedir. Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle  İngilizce eğitimimize ağırlık vererek haftada 4 gün eğitim vermekteyiz.

ÇOCUK YOGASI  (Haftada 1 Gün)

Çocuk yogası, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlayabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. 3-6 yaş çocukların çok esnek vücutları vardır.

Okulöncesi dönemde alınan yoga, çocukların omurgalarının doğal devingenliğinin bozulmasını engeller. Yogadaki duruşlar, çocuklardaki hazım problemine, uyku düzensizliğine, eklem ve kas problemlerine yardımcı olur.

3-6 yaşları arasındaki çocukların hayal güçleri sınırsızdır. Bu yaşlardaki çocuklar daha esnek, istekli ve enerji dolu olurlar. Balkabağı Anaokulu olarak çocuklara vereceğimiz yoga eğitimle bütün bu güçleri yaşantıları boyunca geliştirip, kullanmalarının sağlamaktadır.

Çocuk yogası, bu yaş grubundaki çocuklara değişik yoga duruşları, nefes çalışmaları, rahatlama teknikleri ve yaratıcı imgelerini geliştirme, eğlenceli hikayeler aracılığı ile yapılır. Her bir hikaye çocuğun kendine olan öz saygısı ve güvenini geliştirmeye yarar. Rekabetsiz ve güvenli bir ortamda kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade etmelerini sağlar. Ayrıca bu yaşlardaki çocuklarda kendi duygularını anlama yetisi yeteri düzeyde gelişmediği için sorunlarını daha çok davranışlarıyla göstermeye çalışırlar. Bir çocuğun duygusal uyumunu dengelemek ve beden, zihin ve ruh olgunluğunun aynı paralellikte gelişmesi için çocuklara yoga yaptırmanın yararları oldukça fazladır.

YARATICI DRAMA 

Çocukların bireysel ve grup etkinlikleri ile iletişim-etkileşim becerilerini geliştirerek, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, sponten davranabilecekleri ortamlarda belli kazanımları elde edebilmeleri için gereken altyapı hazırlanır.

HEDEFLER

Kendilerinin farkına varabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri, kendini karşısındakine daha iyi ifade edebileceği olay ve olgulara eleştirel bakabileceği bir duruma gelebilmesi,
Diğer çocuklarla ve insanlarla etkileşim kurmasını, işbirliği yapmasını paylaşmasını bilerek sorumluluk almasının sağlanması,
Empati yapabilmesinin sağlanması,
Başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılığının geliştirilmesi
Oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin geliştirilmesi,
Sanata karşı duyarlılıklarının arttırılması,
Günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmelerine fırsat yaratılması
hedeflenir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER
 Anaokulunda Yaratıcı Drama etkinlikleri tanışma-ısınma-kaynaşma, güven-uyum, iletişim-etkileşim, konsantrasyon, ses-ritim, beden-denge, grup içi yaratıcığın (rol oynama, pandomim ve doğaçlama) grup ortamında gerçekleştirilmesiyle sağlanır.

MÜZİK VE ORF  (Haftada 1 gün)

Müzik, ortaya çıkışından bu yana sürekli gelişmeler kaydederek günümüze kadar gelmiştir. Bugün müzik; yemek yemek, su içmek, nefes alıp vermek kadar doğal bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Anne karnında yedi aylık bir bebek bile sese, müziğe tepki vermektedir. Yeni doğan bebekler anne sesi ile rahatlamakta, ninni ile uykuya geçmektedir. Bebeklikten itibaren işitsel algı eğitimi ile başlayan müzik eğitimi, çocukların konuşmayı birçok kavram ve konuyu öğrenmesinde, vücudunu koordineli bir şekilde kullanmasında etkili olmaktadır. Müzik eğitiminde önemli bir yer tutan işitsel algı eğitimi ile çocuk dikkatini bir konuya yoğunlaştırmakta, sesleri dinlemekte, tanımakta ve ayırt etmektedir.

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve öz saygıları artmaktadır.

ROBOTİK KODLAMA ( Haftada 1 Gün )

Robot; Sensörler yardımı ile ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlara robot denir.

Kodlama; çağımızda yeni yeni gelişen teknolojilerle anlaşabilmemizi sağlayan bilgisayar diline kodlama adı verilmektedir.

Robotik kodlama ise bu dili kullanarak küçük yaştaki çocukların bile artık bir robotu başından sonuna kadar tasarlayarak yönetebilmesini, tasarladığı robota istediği işi yaptırmayı amaçlayan bir programdır.

Örneğin;

-Telefonunuzda mesajlarınıza bakmak istediğinizde mesajlar simgesine dokunursunuz ve mesaj kutunuz açılır. İşte burada mesajların açılması gerektiğini söyleyen şeyin adı “kodlama”dır.

-Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi elektrikli aletlerin üzerindeki dokunmatik ekranların çalışma prensipleri de kodlamaya bağlıdır.

-Çocukların zevkle oynadığı uzaktan kumandalı arabalar, bilgisayar oyunları bütün bunların hepsi bu alana girmektedir.

Robotik kodlama artık okul öncesi seviyesindeki öğrencilerin bile rahatlıkla öğrenebildiği bir sistem haline gelmişken kafaları karıştıran bu STEM kavramı ne demektir?

İngilizce kelimelerin; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

STEM VE ROBOTİK KODLAMANIN OKUL ÖNCESİNDEKİ YERİ

STEM etkinlikleri; Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezberden çıkartıp bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve analitik düşünme, problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak, araştırma, hayal gücü ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkarılmasını sağlar. Öğrenciler, fen bilgisi, matematik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini, gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacak aktivitelerle geliştiriyorlar. Yani, bireyin öne çıkan temel özelliği öğrencilere, bu dört disiplinden hem günlük yaşamlarında, hem de ileride meslek hayatlarında kullanabilecekleri pratiklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Balkabağı Anaokulu © 2022

Ön Kayıt Formu
close slider

    Bilgilendirme Yazısı'nı okudum. Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.