Özel İzmir Balkabağı Anaokulu olarak haftanın her günü bir branş dersine eğitim programımızda yer verdik. Branş derslerimiz; profosyonel, anaokulu gruplarında deneyimli eğitmenler eşliğinde ve alanında kendini geliştirilmiş sınıf öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca 3 – 4 – 5 ve 6 yaş gruplarımızın tamamı bütün branş derslerine katılabiliyor.

  İNGİLİZCE  (Haftada 4 Gün)

  Özel İzmir Balkabağı Anaokulu olarak İngilizce dil eğitimine büyük önem vermekte ve tüm yaş gruplarımızın haftanın dört günü İngilizce eğitim almasına yönelik bir programlar uygulamaktayız. Son yıllarda yoğun olarak yapılan araştırmalar, çocuklar için 0-6 yaş arası dönemin yabancı dil öğrenme açısından büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir. Doğumdan itibaren özellikle 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmekte ve 6 yaş itibariyle bu mekanizma kayıt özelliğini kaybetmektedir. Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle  İngilizce eğitimimize ağırlık vererek haftada 4 gün eğitim vermekteyiz.


  CİMNASTİK
  (Haftada 1 Gün)

  3-6 yaş arası dönem, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından en önemli dönemdir. Çocukların bu erken dönemde çeşitli kinetik hareketleri deneyimlemesi, gelişmekte olan merkezi sinir sistemlerinin güçlenmesine yardım etmektedir. Cimnastik dersleri, eğitmen denetimi altında çocuğa bedeninin yeteneklerini keşfetmek için neredeyse sınırsız bir özgürlük ortamı sunar. Erken yaşta, kazanılan beceri, kendine güven ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, daha uzun süreli ve daha kalıcımotivasyon geliştirecektir. Cimnastik derslerimizin amacı, çocuklarda erken yaştan itibaren esneklik, denge, kuvvet, kıvraklık, koordinasyon ve beden farkındalığını geliştirmektir.


  YARATICI DRAMA 

  Çocukların bireysel ve grup etkinlikleri ile iletişim-etkileşim becerilerini geliştirerek, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, spontan davranabilecekleri ortamlarda belli kazanımları elde edebilmeleri için gereken altyapı hazırlanır.

  HEDEFLER
  Anaokulu’nda çocukların;

  Kendilerinin farkına varabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri, kendini karşısındakine daha iyi ifade edebileceği olay ve olgulara eleştirel bakabileceği bir duruma gelebilmesi,
  Diğer çocuklarla ve insanlarla etkileşim kurmasını, işbirliği yapmasını paylaşmasını bilerek sorumluluk almasının sağlanması,
  Empatik olabilmesininin sağlanması,
  Başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılığının geliştirilmesi
Oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin geliştirilmesi,
  Sanata karşı duyarlılıklarının arttırılması,
Günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmelerine fırsat yaratılması
hedeflenir.

  YÖNTEM VE TEKNİKLER
  Anaokulu’nda Yaratıcı Drama etkinlikleri tanışma-ısınma-kaynaşma, güven-uyum, iletişim-etkileşim, konsantrasyon, ses-ritim, beden-denge, grup içi yaratıcığın (rol oynama, pandomim ve doğaçlama) grup ortamında gerçeklşetirilmesiyle sağlanır.


  RESİM VE SERAMİK
 

  Derste çizgi ve şekillendirme çalışmaları, renk bilgisi, renkli resim teknikleri, renkli kağıt ve kartonlarla kesme, yapıştırma çalışmaları, yoğurma maddeleriyle seramik çalışmaları,süsleme bezeme çalışmaları, duygu ve düşünceleri anlatan resim çalışmaları,atık malzemeleri kullanarak farklı çalışmalar ve teknikler uygulayarak değerlendirme, ebru çalışmaları, kumaş boyama ve cam boyama gibi çalışmalar yapılır.

  Çocuklar, var olan gizli yeteneklerini ve güçlerini resmederek, oyun oynayarak kendiliğinden ortaya koyar. Resim etkinliği, çocuğa belli bir biçim verip “bunu yap” gibi yönergelerle, kendi istediğimizi yaptırmak “ne isterseniz yapın” demek değildir. Çocuğa geniş özgürlükler tanıyarak onda var olanı ortaya çıkarmaktır. Bu özgürlükte sınırsız araştırma ve denemelere giren çocuk, kendi dünyasını tanır, yaratıcı gücünü geliştirir ve yeni dünyasını oluşturur. Özgürlük, çocuğu kendi halinde bırakmak olarak değil, her çocuğun kendine özgü yöntemlerinin belirlenebilmesi özgürlüğü olarak anlaşılmalıdır. Balkabağı Anaokulu olarak bizim görevimiz onu belli kalıplara sokmak değil, bireysel gelişim düzeyine uygun eğitim verip geniş özgürlükler tanıyarak onun kendisini ifade etmesine yardımcı olmaktır.

 
  MÜZİK VE ORF  (Haftada 1 gün)

  Müzik, ortaya çıkışından bu yana sürekli gelişmeler kaydederek günümüze kadar gelmiştir. Bugün müzik; yemek yemek, su içmek, nefes alıp vermek kadar doğal bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Anne karnında yedi aylık bir bebek bile sese, müziğe tepki vermektedir. Yeni doğan bebekler anne sesi ile rahatlamakta, ninni ile uykuya geçmektedir. Bebeklikten itibaren işitsel algı eğitimi ile başlayan müzik eğitimi, çocukların konuşmayı birçok kavram ve konuyu öğrenmesinde, vücudunu koordineli bir şekilde kullanmasında etkili olmaktadır. Müzik eğitiminde önemli bir yer tutan işitsel algı eğitimi ile çocuk dikkatini bir konuya yoğunlaştırmakta, sesleri dinlemekte, tanımakta ve ayırt etmektedir.

  Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve öz saygıları artmaktadır.

Balkabağı Anaokulu © 2022

Ön Kayıt Formu
close slider

    Bilgilendirme Yazısı'nı okudum. Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.